YAYASAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ISLAM RIAU

YAYASAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ISLAM RIAU

Katalog buku

Kajian Satra melayu jilid 1 konsep, sejarah Genre, karya dan Kepengarangan

Oleh:

Sudirman Shomary

 

ISBN: 978-623-6598-24-5

Cetakan, 1, Jilid, 1, 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp